Aquaform S.A.

Dla Ciebie

Relacje Inwestorskie

  • AQUAFORM SPÓŁKA AKCYJNA
  • Ogłoszenia

Firma spółki: AQUAFORM SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat ŚREDZKI, gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA, miejscowość Środa Wielkopolska

Adres: ul. Sejmikowa 7 lok. 2, 63 – 000 Środa Wielkopolska

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer KRS: 0000323231,

Numer NIP: 7781007896,

Wysokość kapitału zakładowego: 3 800 000,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 3 800 000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji: 10000000

Statut »

Tutaj znajdują się bieżące informacje dla akcjonariuszy spółki