Dla Ciebie

Przedstawiciele handlowi

Region Pomorski

SZEF REGIONU POMORSKIEGO
Wojciech Brzeziński

województwa: zachodnio – pomorskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie
powiaty: elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, nidzicki, działdowski, nowomiejski, iławski, ostródzki

+48 601 362 971
wojciech.brzezinski@grupa-armatura.pl

1.

Regionalny kierownik sprzedaży
Jerzy Dyr

województwo: pomorskie , powiaty: elbląski , braniewski

+48 785 254 720
jerzy.dyr@grupa-armatura.pl

2.

Regionalny kierownik sprzedaży
Mariusz Smaruj

województwo: zachodniopomorskie i lubuskie

+48 783 921 448
mariusz.smaruj@grupa-armatura.pl

3.

Regionalny kierownik sprzedaży

województwo: wielkopolskie 

+48 601 362 970

4.

Regionalny kierownik sprzedaży
Tomasz Owczarski

województwo: kujawsko-pomorskie powiaty: bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, nidzicki, działdowski, nowomiejski, iławski, ostródzki

+48 783 910 319
tomasz.owczarski@grupa-armatura.pl

Region Mazowiecki

Szef Regionu
Mariusz Milewski

województwa: mazowieckie , podlaskie
powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski

+48 601 362 973
mariusz.milewski@grupa-armatura.pl

5.

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Monika Marcinowicz

Warszawa Wschód
powiaty: ciechanowski, pułtuski, wyszkowski, legionowski, wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki mławski, otwocki, garwoliński, ostrowski, żuromiński, płoński, nowodworski

+48 785 255 577
monika.marcinowicz@grupa-armatura.pl

6.

Regionalny kierownik sprzedaży
Adam Malczewski

Warszawa Zachód
powiaty: warszawski zachodni, białobrzeski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, piaseczyński, płocki, pruszkowski, przysuski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, zwoleński, żyrardowski

+48 601 362 974
adam.malczewski@grupa-armatura.pl

7.

Regionalny kierownik sprzedaży
Łukasz Ambrożej

województwo: podlaskie
powiaty: makowski, ostrołęcki, przasnyski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski

lukasz.ambrozej@grupa-armatura.pl

Region Małopolski

Szef Regionu
Arkadiusz Typiak

województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski

+48 601 362 980
arkadiusz.typiak@grupa-armatura.pl

11.

Regionalny kierownik sprzedaży
Janusz Sznilik

województwo: podkarpackie 

+48 601 362 981
janusz.sznilik@grupa-armatura.pl

12.

Regionalny kierownik sprzedaży
Robert Nowak

województwo: małopolskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, pińczowski, staszowski

+48 601 362 976
robert.nowak@grupa-armatura.pl

13.

Regionalny kierownik sprzedaży
Daniel Ślusarczyk

województwo: lubelskie
powiaty: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski

+48 785 258 437
daniel.slusarczyk@grupa-armatura.pl

Region Śląski

Szef Regionu
Rafał Smółka

województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie
powiaty: konecki, włoszczowski

+48 601 362 979
rafal.smolka@grupa-armatura.pl

8.

Regionalny kierownik sprzedaży
Marcin Sitko

województwo: śląskie

+48 785 255 266
marcin.sitko@grupa-armatura.pl

9.

Regionalny kierownik sprzedaży

województwa: dolnośląskie, opolskie

10.

Regionalny kierownik sprzedaży
Wojciech Margiel

województwo: łódzkie
konecki, włoszczowski

+48 601 362 977
wojciech.margiel@grupa-armatura.pl