Kontakt

Aquaform S.A.

ul. Kijewo 9B
63-000 Środa Wlkp.


NIP: 778-10-07-896
REGON: 630260414
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000323231
Kapitał zakładowy 3.800.000 zł

tel. +48 61 622 01 00
fax. +48 61 622 01 03
e-mail: office@aquaform.com.pl